Eğitim Programlarımız

M.E.B. ve ilgili üniversitelerin eğitim programları baz alınarak günlük, haftalık ve aylık programlar halinde düzenlenir. Okulumuzda 8 zekâ alanıyla ilişkili, çocukların; bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişim alanlarını geliştiren programları her yaş grubunun gelişim seviyesine göre hazırlar ve uygularız.

Programlarımız:

2, 3, 4, 5 ve 6 yaş çocuklarımızın okula kabul edildiği:

5 Tam Gün, 5 Yarım Gün, 3 Tam Gün ve 2-6 yaş arası çocuklar için YAZ OKULU seçenekleriyle devam eder.

Okulumuzda; Çoklu Zekâ Kuramına uygun olarak haftanın her yarım günü yoğun bir yabancı dil (İngilizce) eğitimi bulunmakta olup; İngilizce; hem Türkçe/İngilizce hem de İngilizce/İngilizce olarak tüm branş derslerinin içinde kullanılmaktadır. Ayrıca drama ve yoga çalışmaları İngilizce olarak eğlenceli oyunlarla uygulamalı olarak verilmektedir.

Okulumuzda yabancı bir dili fark ettirmek ve sevdirmek amacıyla planlanan İngilizce eğitiminde aktif öğrenme metotları kullanılmaktadır. Amacımız, haftada 5 gün, eğitmenlerimiz nezaretinde İngilizceyi çocuklara sevdirmek, kulak dolgunluğu sağlamaktır.

Dersler; Çocukların bildikleri Kavram ve Nesnelerden; Dinleme – Anlama – Anlatma Çalışmalarından, Müzik Etkinliklerinden, Drama ve Yoga Çalışmalarından, Beden Hareketlerinden, Duyu Eğitiminden, Görsel Etkinliklerden, Eğlenceli Oyun ve daha pek çok çeşitli aktivitelerden oluşmaktadır.

Yabancı dil eğitiminde doğal öğrenme yöntemi esas alınmaktadır. Çocuklar İngilizceyi dikkat vermek ve anlamak için özel bir çaba harcamadan oyun ve faaliyet içinde öğrenirler. İngilizce programlarımız aylık programlarımıza paralel olarak oyunlarla, şarkılarla ve diğer etkinliklerle desteklenir. Programlar; kartlar, öyküler, posterler ve zekâ geliştirici etkinlikleri içeren kavram kitaplarıyla uygulanır. Böylece çocuğun görsel hafızası uyarılırken drama, dans ve drama çalışmalarıyla çocuğun duygusal olarak konuyu kavraması sağlanır.

Eğitimler; gün yaş gruplarına özgün hazırlanan programda göre belirlenen saatlerde hikâye, drama, şarkı, tekerleme, dansların kullanıldığı ve İngilizcenin aktif olarak konuşulduğu bir ortamda yapılır. Ayrıca çocuklarımız İngilizceyi dersler dışında oyun, okula geliş ve gidiş saatlerinde ve bazı etkinliklerde sınıf öğretmeniyle de İngilizce olarak doğal bir öğrenme ortamı içinde sürekli tekrarlamaktadırlar. İngilizce okul servisimizde ve yemek saatlerimizde de çocuk şarkıları dinleme suretiyle pekiştirilmektedir.

Öğrenmenin kalıcı olabilmesi için sizlerinde okul aile işbirliği ile eğitimimize katkıda bulunmanızı çok önemsiyoruz.

Çocuklarımıza okula başladıktan bir süre sonra Çocuk Sağlığı ve Eğitim Uzmanı tarafından “Denver Gelişimsel Tarama Testi” uygulanır. “Çoklu Zekâ” değerlendirmeleri yapılır, ailelerin görüşleri alınır. Var olan yetenekleri dikkate alınarak ilgi ve yeteneklerine göre etkinliklere yönlendirilir. Böylelikle alabilecekleri en iyi eğitim olanaklarıyla gelişimleri en üst seviyeye çıkartılır.