Eğitim Anlayışımız

Okul öncesi; öğrenme potansiyelinin en yüksek olduğu ve kişiliğin temelinin oluştuğu bir dönemdir. Zekâ gelişiminin %75′inin okul öncesinde kazanıldığı bu dönemdeki eğitim, yaşam boyu sürecek olan öğrenmenin temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle çocuğun bu dönemde karşılaşmış olduğu tüm olanaklar ve fırsatlar, en az kalıtımsal özellikleri kadar önemlidir. Bu önemin bilinciyle;

Biz, emanetlerinizin en değerli hazineniz olduğunu bilir ve bu bilincin önemiyle onlara en iyiyi en doğru bir şekilde vermeyi hedefleriz.

Biz, çocukların ne yapabildiğine değil, neyi, nasıl yapabileceğine bakar ve her çocuğun var olan potansiyelini açığa çıkararak geliştirmeyi amaçlarız.

Biz, programlarımız içinde benimsediğimiz temel değerlerin yanı sıra bazı alternatif eğitim model ve metotlarına yer vererek bunları çocuklarımızın okul içindeki tüm zaman dilimlerinin içinde sentezleriz.

Ayrıca; evrensel bir değer olan “sevgi dili” ni eğitimimizin her basamağında vurgulamak, çocuklarımızı ilgi ve şefkatle kucaklamak eğitim anlayışımızın vazgeçilmezlerindendir.

Çünkü biliriz ki her çocuğun:

Kendini tanımaya
Yeteneklerini fark etmeye
Öğrenmeye
Başarılı olmaya
Hayatta karşılaştıkları zorluklarla baş edebilmeye
İyi ilişkiler içinde olmaya
Oldukları gibi kabul edilmeye, sevilmeye, sayılmaya
Korunmaya
Özgüven kazanmaya
Düzenli bir yaşantıya
Gülmeye, eğlenmeye, hoş vakit geçirmeye
Sahip oldukları becerileri geliştirmeye ve
En önemlisi mutlu olmaya ihtiyaçları vardır.

Bize göre;

Her çocuk birbirinden farklıdır.
Her birinin farklı yetenekleri, becerileri, farklı ilgi alanları ve farklı öğrenme düzeyleri vardır.
Her biri farklı yollarla öğrenir ve bunun için farklı öğrenme ortamlarına ihtiyaç duyar.
Uygun öğrenme ortamı ve stili sağlandığında başarısız olanlarda mutlaka yetenekleri çerçevesinde başarıya ulaşırlar ve böylece pek çok beceri kazanırlar.
Duygularının öğrenmedeki rolü çok büyüktür. Çünkü duygular dikkat etmesini, dikkat de; anlamasını, öğrenmesini ve hafızada tutmasını sağlamaktadır. Bunun için onların neler hissettikleri bizim için çok önemlidir.
Onlar bizim de en değerli hazinemiz olacaklardır. Bu anlayış çerçevesinde onların eğitimlerini uzman ve alanlarında yetkin kişilere emanet ederiz.

Bu hedeflerimize ulaşmak için de; bazı alternatif eğitim yaklaşımlarını ve programları okulumuzun her yerinde, her anında ve her çocuğun öğrenme stiline uygun olarak uygularız.